Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Kvarnsjön

Sjön ligger ca 10 km sydost om Arboga. Tag E20 mot Kungsör, sväng höger direkt efter bron över gamla hjälmare kanal efter flygfältet passerats. Sväng höger över bron ett par km in på grusvägen och tag vänster direkt efter bron, sväng vänster vid första trekorset.

 

KvarnsjönFiske
Arter: Gädda, Abborre, Vitfisk
Fiskekort: Ja
Fiskerättsinnehavare: Sveaskog

Badplats
Ja, badbrygga samt stor allmänning med gräs.

 

Skribent Rickard Lundberg