Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Sundsjön

Sjön ligger ca 4 km väster om Arboga. Tag väg 572 mot Örebro, sväng in mot Ekbacksbadet i rondellen och tag höger direkt i fyrvägskors. Följ vägen förbi bilskroten och håll vänster nerför en backe, ser du spår av en gammal soptipp är du rätt. Parkering finns 50 m in på en skogsväg, eller vid gamla tippen. Prommenera förbi vägbommen och fortsätt längs skogsvägen 500 m så kommer ni till sjön.

 

SundsjönFiske
Arter: Put-and-takevatten med inplanterad Regnbåge samt naturligt bestånd av Abborre, Vitfisk
Fiskekort: Ja
Fiskerättsinnehavare: Sturefiskarna Arboga


Badplats
Nej

Skribent Rickard Lundberg