Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Fabriker

Det finns och har funnits många olika fabriker i Arboga. Här kan du läsa om några.

Vapensmedja
Under mer än 100 år driver kronan en vapensmeja i Arboga. Harneskmakeriet är snabbast i landet med sina 20 harnesk per vecka.

Arboga Pastej
Korv, syltor och pastejer tillverkades i stora lass hos bröderna Carl och Knut Carlsson i Arboga under 1920 talet och i årtionden framåt. Idag är det bara Arboga Pastejen som lever kvar. Den görs än i dag på det gamla receptet som Carl och Knut i slutet av 1920-talet utformade.

Myntverk
Under åren 1626 till 1628 fanns ett myntverk vid Höjen. Där tillverkade man mynt av koppar som Sverige hade mycket gott om just då. Tillverkningen började med en långsam metod för hand som inte tillfredsställde kungens behov.

 

 

Läs också Hjälmare kanals historia

Mikroföretag.se - Små företag, mindre småföretagare.

Här finns alla Lediga Jobb i Sverige !