Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Myntverk

Under åren 1626 till 1628 fanns ett myntverk vid Höjen. Där tillverkade man mynt av koppar som Sverige hade mycket gott om just då. Tillverkningen började med en långsam metod för hand som inte tillfredställde kungens behov.

Arboga mynt
Kris i Sverige
Under 1600-talets början försattes Sverige i en kris framför allt på grund av krig. Man hade en stor skuld som skulle betalas i det internationella sivermyntet riksdaler. Samtidigt som man led stor brist på den varan. Det visade sig då möjligt att exportera koppar och priset på varan steg då de europeiska staterna hade stort behov av koppar. Sverige vidtog åtgärder för att hålla priset uppe genom att se till att det endast fanns en lite mängd koppar på marknaden. Eftersom man endast tillät en lite mängd koppar att exporteras var man tvungen att komma på något att göra med de mängder som fanns lagrade i landet.

Kopparpriset sjunker
Någon kom då med idén att man skulle göra mynt i koppar. Det var en bra metod att ta tillvara metallen och samtidigt hålla priset uppe. Man startade denna mynttillverkning i Säter är 1624. Under år 1625 vände kopparpriset från en stigande till en kraftigt negående trend. Kopparkompaniet, som hade hand om kopparhandeln, hade ett avtal med kronan som innebar att kompaniet åtog sig att se till att priset hölls uppe och när detta inte var möjligt skulle man göra mynt av kopparen. I och med att priset sjönk kraftigt blev det stort behov av mynttillverkning.

Fyrkantiga mynt
År 1626 påbörjade myntverket i Arboga. Platsen för verket blev Höjens kronokvarn. Myntverket var inte klart mars 1627, då kungen manade på att verket skulle fullgöras, men myntpräglingen hade redan kommit igång året före. Man hade fram till 1627 gjort klippingmynt av varlören ett öre. Det var fyrkantiga mynt som var handslagna. Denna metod var på tok för långsam för att man skulle uppnå kungens förväntningar.

Bättre metoder
Man tog in utländska experter för att få fart på produktionen. En tysk valon vid namn Marcus Kock införde ett valsverk i Arboga under 1627. De mynt som tillverkades med den nya metoden var runda och av mycket bättre kvalitet, och framför allt gick det fortare. Produktionen i Arboga omfattade ett-, halv- och fjärdedelsören. Tillverkningen upphörde 1628 i Arbogas myntverk efter en förhållandevis kort tid. Detta gör också att Arbogamynten blir sällsynta.

Skribent Rickard Lundberg