Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Arboga Pastej

Korv, syltor och pastejer tillverkades i stora lass hos bröderna Carl och Knut Carlsson i Arboga under 1920 talet och i årtionden framåt. Idag är det bara Arboga Pastejen som lever kvar. Den görs än i dag på det gamla receptet som Carl och Knut i slutet av 1920-talet utformade.

Charkuterifabrik
Arboga Pastej ägs i dag av den stora jätten Pastejköket, men så har det inte alltid varit. Det började med att Carl Carlsson flyttade 1927 med sin hustru och dotter till Arboga för att överta en charkuterifabrik i stan. Fabriken låg då på Västerlånggatan 1. Där tillverkades pastejer, korvar och syltor. Carl och hans lillebror Knut jobbade i fabriken. En affärslokal fanns det också och den låg på Stora torget, i hörnet av Västerlånggtan.

Byggdes ut
Under 1930 talet behövde Carls företag större ytor och köpte då upp en fabrik. Vid 1934 var flytten klar till det nya stället och 1937 såldes affären på Stora torget. Under åren byggdes det ut med en konservfabrik, bättre frysrum och rökanläggningar.

Höga leveranskrav
År 1947 gick Carl A Carlsson bort men affärerna forsatte att gå bra. 1955 flyttades företaget till en ny industriplats, där företaget ligger kvar än i dag. Med tiden skulle det komma att behövas snabbare leveranser i ett för stort område, vilket till slut ledde till att företaget såldes till Pastejköket.

Tillverkas i Arboga
I dag finns bara Arboga pastejen kvar inga korvar och inga syltor. Men Arboga pastej är en storsäljare och det tillverkas 6-7 ton pastej varje dag. Det tillverkas mer leverpastej i Arboga än i någon annan liknande anläggning i Sverige.

Skribent Camilla Lundberg