Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Vapensmedja

Under mer än 100 år driver kronan en vapensmeja i Arboga. Harneskmakeriet är snabbast i landet med sina 20 harnesk per vecka.

Harnesk
Gynnsamt läge
På 1550-talet startades, på Gustav Vasas begäran, en vapensmedja i Arboga. Staden låg så till att det var mycket gynnsamt att lägga en vapensmedja just här. Arboga hade sedan lång tid varit centrum för frakten av järn från Nora och Lindesberg och arbogaån som mynnar i mälaren gjorde att vapen och annat smide enkelt kunde fraktas till kungen i Stockholm.

Ovanligt stor smedja
Gustav Vasa lär ha varit på plats och övervaka bygget av verkstaden och även flera gånger när verkstaden var i produktion. Och han ska ha varit mycket nöjd med vad han hade i Arboga. Verkstaden i Arboga var med dåtidens mått mätt ovanligt stor. Under Gustav Vasas regeringstid beräknas att där fanns 20 mästar, bland annat klingberedare, plåtslagare och pansarmakare, och personal med drängar inräknat beräknas då ha legat på upp till 50 personer.

Överlåter driften
År 1627 låter Gustav II Adolf överlåta driften av vapenfabriken till två Holländsa herrar vid namn Louis De Geer och Willem Giliusson (de Besche). Detta för att kunden har som mål att rusta upp de inhemska vapenfabrikerna och göra behövet av import av vapen mindre. Det fanns 12 plåtslagare i Arboga. De jobbade med tillverkning av harnesk.

Mest produktiv i landet
Harneskmakeriet var det mest produktiva i landet med 20 färdiga harnesk per vecka. Pistoler och musköter tillverkade inte i någon större mängd dock gjorde man bland annat spjut och kulor till krigsmaken. Den största tillverkningen bestog framför allt av verktyg till vardagsarbeten som yxor, spadar, hackor och sågblad med mera.

Skribent Rickard Lundberg