Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Det kommer efter som Arboga öl.

Detta uttryck är vida känt över hela landet, och ingenting annat har gjort Arboga så känt som detta talesätt. Det finns många förklaringar till vart det kommer ifrån.

Soldater fick för mycket
En av historierna härstammar från 1365 då danska och norska soldater tågade genom Sverige för att besegra Albrekt av Mecklenburg och hans tyska armé. Men en del av soldaterna fick i sig för mycket av det goda ölet i Arbog a och kom för sent till Gataskogen, Enköping och förlorade slaget.

Sten Sture den äldre bjuder på öl
En annan förklaring utspelade sig 1471 när Sten Sture den äldre valdes till riksföreståndare i Arboga. Borgare och bönder samlades till mötet. Bönderna serverades en läst tyskt öl, för att få de att rösta som han ville. När valmännen nyktrade till insåg de att Sten Sture var ute efter rikedommar för egen vinning. De tyckte "att nog var ölet gott, men det kommer surt efter"

Ölkärran körde fel
Uttrycket sägs även komma från en händelse då ett slott hade beställt öl. Leveranserna från Örebro och Västerås kom i tid, men ölkärran från Arboga hade körts till fel slott. Och man beklagade sig att "Arbogaölet det kom efter".

Jäst i ölet ger efterverkningar
Jacob Benjamin Lohman skrev i Arboga Känning 1737: "Om man druckit några begare af thet kraftiga Arboga-Öhlet, så har thet utan twifwel krupit litet i hufwudet, så wel som i magen. Häraf tå ordspråket: Bra Öhl i Arboga - thet kommer efter" Eftersom det blev en del jäst kvar i ölet under denna tidens bryggmetoder, kunde stora mängder öl ge efterverkningar.

Skribent: Magnus Andersson