Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Arbogas födelse

Arboga är en gammal stad. Man har hittat rester från bebyggelse som är från runt 900-talet.

Åbågen
Namnet från ån
Namnet är fornsvenskt och kommer från arbughi som betyder åkrök (eller åbåge). Alldeles väster om stadskärnan finns den första kröken på ån, sett från Galten (Mälaren). Följer man ån vidare en dryg mil väster ut, i höjd med Fellingsbro, finner man Oppboga som då betyder "den övre bågen (kröken)". Av namnet att dömma låg troligen den ursprungliga byn mer i direkt anknytning till åkröken.

Skribent Rickard Lundberg