Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Huvudstaden Arboga

Den 24 september fick staden ett brev innehållande föreskrifter om saker som måste ordnas. Gator skulle rengöras och husrum skulle ställas till förfogande. Arboga skulle komma att bli provisorisk huvudstad under en period.

Pesten
Sommaren 1710 kom pesten till Stockholm genom ett skepp från Riga. Under det halvåret pesten drog fram dog 20.000 människor i Stockholm, en tredjedel av invånarna. Att pesten drog fram gjorde att hovet och ämbetsverken samt även den kungliga senaten drevs från staden. Kungen, Karl XII, var fast i Turkiet på den tiden så han var dock inte med.

Västerlånggatan
Rena gator
På hösten kom så det kungliga rådet och kansli- och kammarkollegierna. Då skulle alla gatorna vara rengjorda och husrum skulle stå till förfogande. Allt som allt, när även statskontoret och krigskollegiet kommit till Arboga, räknades de inflyttade stockholmarna till över 600 personer.

Stängde ute alla
Arboga hade stängt ute alla som inte bodde i staden och bland annat båtar och de med kungliga ärenden fick ligga länge i karantän innan de fick tillträde till staden. Pesten fick aldrig något riktigt grepp om Arboga. Det skulle bland annat kunna bero på den renlighet som var påtvingad på till exempel gatorna.

Halvår som huvudstad
Så under ett halvår var alltså Arboga Sveriges regeringssäte eller huvudstad. Något som vi nu kan tycka är roligt men som den samtida befolkningen troligen gillade föga.

Skribent Rickard Lundberg