Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Pesten och andra sjukdomar i medeltidens Arboga.

Under medeltiden drabbades Arboga av svåra sjukdomar. Digerdöden slog till hårt och drabbade många människor under 1300-talets mitt.

Spetälskan
Spetälskan var ett stort problem som man försökte lösa genom att hålla de drabbade isolerade. Då-tidens sjukhus hette hospital. Och det sägs att namnet spetälska kommer från att ordet hospital blev i folkets språk spetal, senare spetaelsk och slutligen spetälsk. Arbogas hospital för de spetälska låg vid Marieborg. En plats några kilometer öster om staden, norr om ån.

Pesten
Pesten kom 1579 till Sverige och Arboga bröt alla förbindelser med Stockholm för att hindra att smittan skulle sprida sig hit. Om sjukdomen infann sig skulle gårdar isoleras helt. De boende skulle överleva på den mat de hade för de fick inte lämna gårdarna under några omständigheter. Hur hårt pesten i Arboga slog till vet man mycket lite om. Men att Arboga klarade sig helt i början från epedemin som kom under Karl XII tid med olika pestsmittor vet man. Dock senare inträffade några dödsfall av pesten i Arboga.

Kolera
Koleran fick dock ett hårt tag i Arboga under 1800-talet. Sjukhusbaracker ställdes upp utanför staden. Samma regler som under pestens tid gällde. Under ett år, från den fjärde till den nionde september, smittades 102 personer, varav 58 avled. Men enda fram till den 16 oktober avled ytterligare 53 stycken. Detta var en oerhört stor förlust för en stad med 2253 invånare.

Skribent Camilla Lundberg