Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Halvardsborg

En borg, på ett berg vid sjön Tjurlångens nordliga sida, kallas idag Halvarsborg. Av borgen är idag inte mycket kvar. Men den har bestått av en 520 meter lång och upp till 3 meter hög mur.

Halvardsborg

Namnets härkomst
Namnet Halvarsborg kommer troligen först från Rikard Dybeck som i tidskriften Runa, i mitten av 1800-talet, benämner borgen just Halvarsborg. Detta troligen därför att borgen ligger belägen i närheten av där Halvardstorp tidigare låg. På 1700-talet benämns borgen som "Skantsberget". Men Halvarsborg är idag ett vedertaget namn på borgen och inget annat används nämnvärt.

Skyddade mot hot
Borgen fungerade som skydd, för de som bodde runt borgen. Hotet var då framför allt rövare, men kunde även vara någon annan illasinnad fiende. Borgen var en bra tillflyktsplats på grund av skyddet av vatten. Det är idag tämligen långt till vattnet från bergets fot, men troligt är att när borgen användes var det vatten runt om hela berget.

Skribent Rickard Lundberg