Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Hjälmare kanal

Sveriges äldsta konstgjorda vattenled som förbinder Hjälmaren med Mälaren, genom Arboga ån. Många ombyggnader har genomförts sedan den stod klar år 1639.

Sveriges äldsta
Redan på Gustav Vasas tid fanns det tankar om att förbinda Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Hjälmare kanal förbinder Hjälmaren med Arbogaån, som vidare sträcker sig till Mälaren. Kanalen byggdes under 10 års tid och blev klar år 1639. Den är Sveriges äldsta kanal.

Hjämare kanal
Ny dragning
På grund av att dragningen krävde för mycket underhåll och stora ombyggnader kräves en ordentlig ombyggnad. Baltzar von Platen, som även arbetat med Göta kanal och Trollhätte kanal, föreslog en dragning genom mer berg och genom färre sjöar, öster om den tidigare. Denna ombyggnation och nya dragning genomfördes 1819-1830 och ledde till en stabilare kanal.

Byggdes om
Under år 1877-1887 sänktes Hjälmaren med knappt 2 meter. På grunda av det genomfördes vissa arbeten med kanalen under vintern 1879-1880. Bland annat byggdes de översta slussarna om och man fick gräva ur vissa delar för att bevara ett vatten djup på minst 2 meter. Kanalen har 9 slussar med en höjdskillnad på totalt 21,2 meter och är 13,7 km lång.

Hjälmare docka
Cirka 3 km upp i kanalen ligger Hjämare docka. Där arbetas det med båtar än idag. Intill dockan finns också ett kafé och en varvshistorisk samling som bland annat visar föremål som använts vid varvet som var beläget där.

Tips: Se bildspelet Slussning i Hjälmare Kanal

Skribent Rickard Lundberg