Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Sämskmakaren

Hösten 2003 gjorde man en utgrävning på tomten Sämskmakaren som ligger på Storgatan, nära korsningen Storgatan/Kapellgatan. Denna tomt har länge stått grästäkt och helt obebyggd.

Eftertraktad mark
Tomten Sämskmakaren har länge varit eftertraktad. En utgrävning krävs dock för att man ska få bygga på tomten. Stadsarkitekt Per Granlund säger till Nerikes Allehanda att utgrävningen kan kosta så mycket att det inte går att exploatera tomten. Utgrävningarna, på de 1000 kvadratmeter det handlar om, beräknas kosta 12 miljoner kronor. Enligt NA står Riksantikvarieämbetet för kostnaden då utgrävningarna är av rikshistorikst intresse.

Sämskmakaren
Grävit gropar
Man har grävt stora gropar med maskin på fler ställen av tomten. De intressanta delarna finns under ett metertjockt grus- och stenlager. Här har man nämnliget funnit träbalkar, som ser ut att vara lämningar från en husgrund eller liknande. Man ser även tydligt olika lager i marken. På något ställe ser man en stenmur eller stengrund av något slag. Man kan även se ett lager med tegelsten och något som ser ut som bränt trä en meter ner i marken.

Fina fynd
En av arkiologerna på plats berättar att de hittills hittat lämningar från byggnader. Ett par veckor efter mitt besök på platsen skriver Arboga Tidning att man hittat krukskärvor och några mynt från 1600-talet samt även en lädersko som kan komma från medeltiden. AT skriver också att arkeologerna hittat något man tror är en medeltida källare.

Skribent Rickard Lundberg