Arbogastad(.se) är en webbplats om Arboga - för alla intresserade.

Heliga Trefaldighets Kyrka

Den stora vita kyrka mitt i staden som från 1200-talet växt till sin nuvarande storlek.

Heliga Trefaldighets kyrka

Gammalt kloster
Kyrkan grundades troligen i, sena, mitten av 1200-talet, av Magnus "Ladulås" Birgersson. Det var till att börja med franciskanermunkarnas kloster.

Medeltida målningar
Kyrkan har på väggarna flera medeltida målningar och har en predikstol från B. Prechts snideri. Här finns också nordens största ljuskronor och triumfkors, från år 1980.

Utbyggnader
Kyrkan har under sin tid byggt ut en del. Från början bestod den av mittskeppet och sidoskeppet men på 1400-talet byggdes den ut till sin nuvarande storlek. Det torn som står där idag tog 30 år att bygga och stod klar under 1600-talet.

Skribent Rickard Lundberg